Monday, January 16, 2012

Mengenalpasti dimensi kubus dan kuboid

Pengenalan:

Murid telah mengetahui bentuk-bentuk 2D

Objektif:

Selepas menjalani aktiviti ini, murid-murid dapat

1. Mengenalpasti bentuk kubus dan kuboid

2. Mengenalpasti demensi bagi kubus dan kuboid

Alatan:

Laptop, Model objek,

Kaedah:

Konstruktivisme

Aktiviti

Set induksi

1. Guru menunjukkan bentuk-bentuk 2D kepada pelajar

2. Pelajar menyatakan bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru

Langkah 1

1. Pelajar diminta melukis 6 segi empat diatas kad manila.

2. Pelajar memotong gambaran yang dilukis dan mencantum setiap bahagian.

3. Guru bertanya kepada pelajar ciri-ciri yang terdapat pada kedua-dua objek

4. Guru menghubungkaitkan bandingbeza yang dilakukan oleh pelajar pada objek untuk menentukan nama objek.

5. Guru menunjukkan beberapa Kubus dan kuboid dalam skala yang berbeza.Pelajar diminta menyatakan nama objek berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada objek.

Langkah 2


1. Guru menayangkan bentuk kubus dan kuboid dengan LCD.Guru
membimbing pelajar untuk menamakan demensi pada objek yang
dibentuk.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar. Pelajar menamakan objek yang diberi serta melebalkan demensi pada objek.


Penutup

1. Guru bertanyakan kepada pelajar nama dan dimensi yang terdapat pada objek

2. Guru memberi pujian dan penghargaan kepada semua murid diatas kerjasama yang diberikan semasa menjalankan aktiviti.

3. Guru memberi alamat laman web interaktif sebagai latihan tambahan pelajar dirumah.

Pemikiran kreatif dan kritis:

Pelajar dapat membanding beza ciri-ciri yang terdapat pada objek

Rumusan:

Membantu murid memperolehi dimensi pada objek

Saturday, November 26, 2011